Culemborg, 12 december 2017  

Geachte Cliënten,   

 

Na bijna 38 jaar gewerkt te hebben als oefentherapeut Cesar, waarvan er 36 in Culemborg, heb ik de laatste 15 jaar na invoering van de digitale administratie de eisen alsmaar zwaarder zien worden. Een derde van de werktijd met patiënten komt voort uit de contractuele verplichtingen met de zorgverzekeraars. Hierdoor heb ik mij de afgelopen drie jaar in toenemende mate overbelast gevoeld en heb ik een lastige knoop doorgehakt. Om de administratieve tijdsinvestering flink te verminderen beëindig ik, helaas, per 31 december 2017 met het werk als oefentherapeut Cesar.  

 

Ik richt mij nu volledig op de Manuele Therapie E.S.®(eggshell), als enige therapeut van deze methode in Culemborg, en het werken als sportmasseur.

 

Ik blijf mijn expertise als oefentherapeut Cesar inzetten en zal, waar mogelijk, houding- en bewegingsadviezen blijven geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank-Jos van Hest

 


Hierbij, bij eventuele waarneming, onze gewaardeerde collega's:

 
Manuele therapie E.S.:
 

-Erik Akkerman. Overstraat 53 in Amerongen. Tel. 0343-461482
-Harry van Nie. J. van Ruisdaelstraat 87 in Utrecht. Tel. 030-2512949 of 06-44438008
 
 

Haptotherapie:

-Lous van der Stempel. Rijksstraatweg 53 in Culemborg. Tel. 06-46523266

 

Oefentherapie Cesar:

-Harry de Groot (tevens Kinderoefentherapeut). Beatrixstraat 19 in Culemborg. Tel. 06-29573458 

 


Frank-Jos is verplicht om vanuit de oefentherapie Cesar elk jaar een tevredenheidenquête te houden. Dat ging voorheen één keer per jaar met een papieren enquête, vanaf 2016 gaat het het hele jaar door met een digitale enquête. Cliënten die hier aan mee willen werken, krijgen van het gecertificeerde enquêtebureau Qualizorg via de mail, een digitale vragenlijst toe gezonden. Deze is anoniem en de resultaten worden elke 14/30 dagen getoond.  Ik heb het Certificaat voor 2016 gekregen met een gemiddeld cijfer van 8,9! Super. Het totale tevredenheidscijfer voor 2017 is gestegen naar 9.2!


Aanmelding zonder verwijzing van huisarts of specialist.

Voor manuele therapie E.S. is er Directe Toegankelijkheid Manuele therapie(DTM); dit geldt ook voor haptotherapie(DTH). De zorgverzekeraars gaan alleen over tot vergoeding als de behandelaar voldoet aan kwaliteitseisen. Je moet lid zijn van een door de zorgverzekering erkende vakvereniging. De VMT(Vereniging voor Manueel Therapeuten) en de VVH(Vereniging Voor Haptotherapeuten) zijn door de zorgverzekeraars erkende verenigingen. Daarnaast moet je voldoen aan de kwaliteitseisen die door de VMT en VVH worden gesteld. Zo'n registratieperiode heeft een geldigheid van 5 jaar. Frank-Jos van Hest en Ans Reijnen zijn beiden opgenomen in het register en voldoen aan alle kwaliteitseisen.


 

 

Een feestelijk moment

35 jaar geleden, 1 februari 1982, ben ik mijn eigen praktijk in Culemborg gestart!

Zie artikel Culemborgse Courant:

http://epal.bdumedia.nl/culemborgsecourant/20170208/#browse/23

 

 


 

 

 

Oefentherapie Cesar

De oefentherapie-Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon.

 

Lees meer

Haptonomie


De haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven, en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

 

Lees meer

Manuele Therapie E.S.®

Manuele therapie is een behandelmethode, die direct aangrijpt op de gewrichten van het lichaam. Centraal staat hierbij, het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

 

Lees meer

Chronische slapeloosheid

Stapsgewijs word je begeleid. In elke sessie wordt het geleerde aan de eigen slaapproblematiek getoetst en wordt de voortgang geëvalueerd. Training met een cognitieve gedragsbenadering.

 

Lees meer

Sportmassage

Een goede masseur beschikt over 'Fingerspitzengefühl', dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat hij in staat is om aan de hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sportman op dat moment vast te stellen.

 

Lees meer