Oefentherapie Cesar

Algemeen

De naam komt van de Nederlandse, Marie Cesar, de grondlegster van deze oefentherapie. De oefentherapie-Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen lopen, bukken, tillen, springen, bewegen hun armen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Alle bewegingen gebeuren grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houding- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam. De basisgedachte van de oefentherapie-Cesar is nu: dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen en dat iedereen goede houding- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen, via een gericht leerproces. Bewegingen worden ‘goed’ genoemd als o.a. spieren daarbij op hun best samenwerken, en de gewrichten op de juiste manier worden belast.

Doel

Het doel is: de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders -strikt persoonlijke- bewegingsmogelijkheden, en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin, een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Werkwijze

De oefentherapeut-Cesar stelt een op de persoon gericht behandelingsplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Als uitgangspunten voor dit behandelingsplan gelden:

 • diagnose van de arts of specialist
 • het onderzoek door de oefentherapeut-Cesar
 • de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënt
 • de doelstellingen van de therapie

De cliënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. De hulp van een spiegel wordt daarbij vaak gebruikt. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat, is toepassing van het geleerde, in het dagelijkse leven. De oefentherapie-Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut, of -indien noodzakelijk- thuis bij de cliënt. Elke behandeling is individueel en duurt 35 minuten.

Indicaties

Oefentherapie-Cesar wordt onder andere toegepast bij:

 • de behandeling van klachten, veroorzaakt door houdings- of bewegingsafwijkingen, zoals bijvoorbeeld: nek- schouder- en rugklachten (o.a. scoliose), heupklachten,              
  spanningshoofdpijn, alsmede bestrijden van beroepsklachten
 • de verbetering van houding- en bewegingsafwijkingen ter voorkoming van (beroeps)klachten;
 • de verbetering van ademtechniek, b.v. bij CARA en hyperventilatie;
 • de behandeling van neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias, uitstralende zenuwpijn, ziekte van Parkinson, MS.; 
 • de behandeling van orthopedische aandoeningen, zoals arthrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann;
 • de behandeling van rheumatische aandoeningen, zoals rheumatoïde arthritis, ziekte van Bechterew; 
 • de verbetering van de motoriek van kinderen met achterstand in de motorische ontwikkeling;
 • revalidatie na botfracturen of een total hipoperatie.

Training, advies en begeleiding kan ook worden gegeven aan:

 • mensen zonder klachten
 • voor gezonde bewegingsgewoonten
 • t.b.v. vrouwen in de zwangerschap
 • kinderen
 • ouderen
 • musici
 • sport- en werkhoudingen

Verwijzing en Vergoeding

Voor behandeling met oefentherapie-Cesar is geen verwijzing door (huis)arts of specialist vereist. Voor meer informatie hier over, zie Informatie. Voor vergoeding, zie Vergoedingen.

Adressen

 • VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Internet: www.vvocm.nl

Haptonomie


De haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven, en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

 

Lees meer

Manuele Therapie E.S.®

Manuele therapie is een behandelmethode, die direct aangrijpt op de gewrichten van het lichaam. Centraal staat hierbij, het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

 

Lees meer

Chronische slapeloosheid

Stapsgewijs word je begeleid. In elke sessie wordt het geleerde aan de eigen slaapproblematiek getoetst en wordt de voortgang geëvalueerd. Training met een cognitieve gedragsbenadering.

 

Lees meer

Sportmassage

Een goede masseur beschikt over 'Fingerspitzengefühl', dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat hij in staat is om aan de hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sportman op dat moment vast te stellen.

 

Lees meer