Manuele Therapie E.S.®

Inhoudsopgave:

• Algemeen
• Visie
• Verwijzing en/of vergoeding
• Adressen

(methode volgens de Utrechtse school, voorheen systeem Van der Bijl genoemd)

Grondlegger is de heer G. van der Bijl sr., die er ook de naam ‘manuele therapie’ aan gaf. Er zijn in Nederland verschillende manuele stromingen ontstaan waarvan de Utrechtse School de oudste is. Binnen de groep van manueeltherapeuten van de Utrechtse School zijn er manueeltherapeuten die precies volgens een protocol werken en extra bij- en nascholing moeten volgen. Dit zijn de gecertificeerde manueeltherapeuten en worden aangeduidt als manueeltherapeut E.S.®. De toevoeging E.S.® (eggshell) wil zeggen, dat de behandeltechniek zó subtiel is, dat een eierschaal nog niet zou breken. Van het zogenaamde ‘kraken’ is bij deze methode totaal geen sprake. Om een onderscheidt te maken tussen de overige manuele richtingen in Nederland wordt deze methode aangeduid als ‘Manuele Therapie E.S.®’.

Algemeen

Manuele therapie is een behandelmethode, die gericht is op het optimaliseren van de bewegingen in de gewrichten. Bij manuele therapie E.S.® komen alle gewrichten in het lichaam aan bod.

Basisgedachte

Alle gewrichten van het hele lichaam werken met elkaar samen, om de bewegingen die wij de hele dag maken, te kunnen uitvoeren. Of het nu zitten, zagen, tillen of sporten is. Bij goed op elkaar afgestelde gewrichten kunnen wij ons moeiteloos bewegen. (net als een fiets die zonder rammeltjes, als een zonnetje loopt). Maar zodra er maar één gewricht niet goed beweegt heeft dat gevolgen voor dat gewricht én tevens voor alle gewrichten. (een slag in een fietswiel heeft gevolgen voor de hele fiets). Met de zelfgenezende kwaliteiten van het lichaam zal het gewricht zich herstellen. Lukt dat niet, dan kan door de bewegingsstoornis een pijnklacht ontstaan. Bij lang er mee doorlopen kunnen, door de onderlinge verbanden tussen de gewrichten, ook elders bewegingsstoornissen ontstaan. Wat een uitbreiding van het klachtenpatroon tot het gevolg kan hebben. (de fiets kan dan op meerdere plaatsen mankementen gaan vertonen).

Doel

Het herstellen van bewegingsstoornissen in gewrichten. Maar omdat alle gewrichten met elkaar samenwerken worden alle gewrichten weer op elkaar afgesteld. Dit gebeurt dan ook daadwerkelijk in de behandeling. (Bij een controlebeurt van de fiets worden ook alle bewegende onderdelen weer correct op elkaar afgesteld).


Visie

Ieder mens heeft zijn eigen voorkeursbewegingen. Bv. met welk been stapt men als eerste op de fiets, welke arm is de voorste bij het armkruisen, welk been is het voorste been bij het glijden, met welke arm gooit men een bal enz, enz. Talloze voorkeursbewegingen waarvan men vaak niet eens bewust is. Deze bewegingen zijn voor ieder mens anders maar hebben een belangrijke betekenis voor de bewegingen van de gewrichten. Een belangrijke wet hierbij is dat iedereen zich beweegt met een minimum aan verlies van energie met daarbij een optimaal rendement in de beweging. Omdat iedereen een andere voorkeur heeft in zijn bewegingen is geen enkele behandeling gelijk en wordt er individueel behandeld.

Werkwijze

Om tot een juiste behandeling van de gewrichten te komen worden er 8 metingen aan het lichaam verricht. Na analyse van deze metingen is de bewegingsrichting bekend die nodig is voor de behandeling. Tijdens de behandeling zullen vrijwel alle gewrichten van het lichaam bewogen worden, om de totale balans van het bewegen te herstellen. (zie het als een grote beurt van de fiets waarbij alle bewegende onderdelen weer op goed op elkaar worden afgesteld).

Elke behandeling duurt een uur en wordt meestal tussen minimaal twee en maximaal zes weken herhaald. Een en ander is afhankelijk van de mate van ernst van de klacht en de reactie op de gegeven behandeling.

Voor het bewegen van de gewrichten zijn absoluut geen grote krachten nodig. De houding wordt liggend of zittend op de behandelbank in een zo’n comfortabel mogelijke positie uitgevoerd. Deze gewrichtsbewegingen zijn zeer zacht, subtiel en pijnvrij. Er is géén sprake van het zogenaamde ‘kraken, rechtzetten of manipuleren’. In de visie van de manuele therapie E.S.® wordt dit dan ook stellig afgeraden, wegens een te grote inbreuk op de integriteit van gewrichten en omliggende weefsels.

Omdat de gewrichten na de behandeling iets anders bewegen dan daarvoor, zullen de spieren zich daar weer op gaan aanpassen. Het is heel normaal dat er mogelijk klachten kunnen ontstaan in de vorm van spierpijn -zelfs op plaatsen waar je het niet zou verwachten-, wat vermoeidheid, hoofdpijn, soms misselijkheid of enige verheviging van de klachten. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en zijn zelden langer dan drie dagen aanwezig.

Het meest handige is, om na een behandeling het lichaam niet te overmatig te belasten. Niet de tuin spitten, plafonnetje witten, het huis van onder naar boven stofzuigen of zwaar te sporten. Hierdoor werkt de behandeling thuis het beste door.

De uitwerking van de behandeling is ongeveer 14 dagen, vandaar dat er minimaal 14 dagen tussen de volgende afspraak zit. Vaak zijn er niet meer dan 4 behandelingen nodig. Bij geen verbetering na 2 à 3 behandelingen wordt de therapie gestopt. Er volgt dan een eindverslag voor de verwijzer met een mogelijk advies.

  Indicaties
 • Alle klachten die met het bewegingsapparaat te maken hebben, zoals:
 • rugklachten, nekklachten, schouderklachten, bekkenklachten, knieklachten,
 • pols/handklachten, enkel/voetklachten, maar ook:
 • hernia, ischias, arthrose (slijtage), hoofdpijn vanuit de nek, whiplash,
 • tennisarm, slijmbeursontstekingen, enz.
  Contra-indicaties
 • bovenstaande klachten in combinatie met een zwangerschap;
 • acute fracturen;
 • specifieke ziektebeelden die gepaard gaan met zwakte van het bindweefsel;
 • tumoren.

Verwijzing en/of vergoeding

Voor behandeling met Manuele Therapie E.S.®, is geen verwijzing door een huisarts of een specialist nodig, maar kan door de zorgverzekeraar vereist zijn. Voor vergoeding, zie Vergoedingen.

Frank-Jos is officieel gecertificeerd manueeltherapeut E.S.® en heeft een licentie als gecertificeerd lid voor de periode 2017 t/m 2021. 

Adressen

 • Secretariaat van de VMT (Vereniging van Manueel Therapeuten):
  Burg. H. Spruytlaan 46, 3958 GN Amerongen, Telefoon: 0343-460374
  Internet: www.manueeltherapeuten.nl  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Patiëntenvereniging Manuele Therapie E.S.® (PVMT)
  Internet: www.pvmt.nl

Video waarin Frank-Jos van Hest verteld over Manuele Therapie Eggshell

Behandeling gaat op telefonische afspraak of
via de knop 'Afspraak maken' op deze webpagina.
(0345) - 51 94 11

Adres:
Herenstraat 37
4101 BS Culemborg

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Afspraak maken

Frank-Jos is lid van:

Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) en gecertificeerd lid als manueel therapeut E.S.®.

Haptonomie

De haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven, en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Lees meer

Manuele Therapie E.S.®

Manuele therapie is een behandelmethode, die direct aangrijpt op de gewrichten van het lichaam. Centraal staat hierbij, het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

Lees meer

Chronische slapeloosheid

Stapsgewijs word je begeleid. In elke sessie wordt het geleerde aan de eigen slaapproblematiek getoetst en wordt de voortgang geëvalueerd. Training met een cognitieve gedragsbenadering.

Lees meer

Psychologie

Wanneer je vast loopt op je werk of in je privé en/of sociale leven, of je zit al een tijd lang niet lekker in je vel en het lukt je niet om je weer goed te voelen dan is om hulp vragen een eerste stap naar herstel.

Lees meer